مقاله


کد مقاله : 139409091540555000281

عنوان مقاله : بي‌انضباطي و قانون‌گريزي: در جست‌وجوي طرحي نو براي حاكميت قانون در ايران

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 446

فایل های مقاله : 528 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضايي rezaeim@modares.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در مواجهه با مسئله قانون ـ تا آنجا كه به تحقيقات اخير مربوط است ـ فقدان‌هايي ديده مي‌شود. در اين ‌مقاله، كوشش شده پس از ذكر اين كاستي‌ها، رويكرد تازه‌اي به مسئله قانون پيشنهاد شود. به نظر مي‌رسد بايد مسئله قانون در كشور از منظري وسيع‌تر يا در چارچوبي گسترده‌تر مطرح شود كه در آن «حاكميت قانون»، نه پيروي از قانون در مركز توجه قرار گيرد. تكيه بر حاكميت قانون سودمندي‌هايي دارد: 1. اين مفهوم بررسي امر قانوني را با استفاده از شاخص‌هاي ملموس ممكن مي‌سازد. 2. شاخصي است كه در پروژه‌هاي گوناگون بين‌المللي براي سنجش وضعيت قانون در كشورهاي مختلف جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 3. نگاهي به شاخص‌هاي برآورد حاكميت قانون در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه اين شاخص به هيچ يك از ترازهاي فردي يا ساختاري فروكاسته نشده است. از اين رو، كوشش شد با تكيه بر داده‌هاي سنجش‌هاي بين‌المللي، تصويري جامع‌تر از وضعيت حاكميت قانون ارائه شود. 4. در اين نگاه، همه مؤلفه‌هاي درگير در پروژه/ مسئله قانون و سهم آنها روشن است.