مقاله


کد مقاله : 139409091552425000287

عنوان مقاله : بازشناسي مفهوم سوغات در گردشگري مذهبي

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 524

فایل های مقاله : 338 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرامرز نودهي fnodehi@gmail.com دانشجو دکترا
2 حسين بهروان behravan@um.ac.ir استاد دکترا
3 علي يوسفي yousofi@um.ac.ir دانشیار دکترا
4 احمد محمدپور ahmad.mohammadpur@vanderbilt.edu استادیار دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله درصدد بررسي دلايل خريد كالاهاي غيرروزمره نزد گردشگران مذهبي شهر مشهد است. جهت احصاي معناي سوغات و دلايل خريد سوغات از نگاه گردشگران، رويكرد كيفي اتخاذ شده است. فرايند گردآوري اطلاعات شامل مصاحبه‌هاي عميق و گاه چندگانه بوده است. منطبق بر يافته‌هاي تحقيق، ادراك مشاركت كنندگان از سوغات، بدين ترتيب است كه زائران سنتي و مناسك‌گرا، تمام امور منسوب به امام رضا (ع) را متبرك دانسته و به مثابه سوغات از آنها استفاده مي‌كنند، در حالي كه براي زائراني كه لذت‌جويي در تمام جنبه‌هاي سفر آنان مشاهده مي‌شود، حتي در تبرك كردن كالاهاي خريداري‌شده نيز از لذت حاصل از آن غافل نمي‌شوند. همچنين در زائراني كه كنش آنها بيشتر معطوف به هدف اقتصادي است، غلبه انگيزه‌هاي اقتصادي در سوغات خريداري شده نيز قابل رهگيري است.