مقاله


کد مقاله : 139409091556485000288

عنوان مقاله : شهررسانه‌اي؛ از هم‌ازفزايي صنعت رسانه تا توسعه اقتصاد دانش‌محور (بررسي تطبيقي سه شهر رسانه‌اي درمنطقه خاورميانه)

نشریه شماره : 12 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 552

فایل های مقاله : 433 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان پوري ehsanpoory@gmail.com استادیار دکترا
2 علي‌اكبر فرهنگي dr_aafarhangi@yahoo.com استاد دکترا
3 محمد سلطاني‌فر msoltanifar@yahoo.com استاد دکترا
4 عباس طلوعي اشلقي toloie@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

با توجه به ضرورت‌هاي افق چشم‌انداز 1404 به منظوردستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه و شناخت رقباي منطقه‌اي، در اين پژوهش با معرفي و توصيف ويژگي‌ها و مؤلفه‌هاي شهر رسانه‌اي، تعريف شهر رسانه‌اي و كاربردهاي آن ارائه مي‌شود. سپس با رصد سه شهر رسانه‌اي در منطقه (دبي، مصر و اردن) بررسي جامعي به روش مقايسه تطبيقي بر روند تأسيس، نحوه جانمايي، زيرساخت‌ها و امكانات مورد نياز، نوع مالكيت و مؤلفه‌هاي ديگر حقوقي، تجاري، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي انجام مي‌شود.