مقاله


کد مقاله : 13940910104215000304

عنوان مقاله : بررسي عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعيين جايگاه آن در اوقات فراغت اقشار مختلف شهر تهران

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 553

فایل های مقاله : 337 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح‌الله جعفري Rohollah_jafari@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 محمود عزيزي mahmudazizi2010@yahoo.com استادیار دکترا
3 محمدباقر نوبخت حقيقي nobakht@csr.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف از مطالعه حاضر، بررسي عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعيين جايگاه آن در اوقات فراغت اقشار كم‌درآمد و پردرآمد شهر تهران بوده است. 384 نفر از مردم شهر تهران با ميانگين سني 1±28 سال، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ با روايي 80 درصد را تكميل كردند. جهت تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق از روش‌هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي ناپارامتريك (كاي ـ اسكوئر) استفاده شد. يافته‌ها نشان داد: اقشار پردرآمد نسبت به اقشار كم‌درآمد، روزانه از ميزان ساعات فراغت بيشتري برخوردارند، همچنين بيشتر راغب هستند در ايام فراغت به ديدن تئاتر بروند و در اين ميان، هزينه بليت تئاتر براي انتخاب آن به‌عنوان يك فعاليت فراغتي عامل اثرگذاري محسوب نمي‌شود. در نهايت، تمامي افراد در هر دو قشر كم‌درآمد و پردرآمد، فاكتورهايي چون نداشتن وقت، مشكلات شخصي و هزينه بالاي بليت، مشكلات مالي و ترجيح دادن سينما و تلويزيون نسبت به تئاتر را علت نرفتن به تئاتر در ايام فراغت عنوان كردند