مقاله


کد مقاله : 1394091091095000292

عنوان مقاله : واكاوي نوع نگاه به نهاد مسجد در سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 594

فایل های مقاله : 310 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين عبدالملكي abdolmaleki22@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مجيد سليماني ساماني majsoleimani@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 احمد نادري naderi@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله در پي آن است تا با رويكردي توصيفي ـ تحليلي و با بهره‏گيري از روش مطالعات اسنادي و روش تحليل سند، به واكاوي نوع نگاه به نهاد مسجد در چارچوب سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بپردازد. ابتدا به مداقه در مفهوم سياست فرهنگي و بررسي پيوستار چهار مرحله‌اي آن پرداخته ‌شده و سپس به تبيين دو مرحله آغازين پيوستار چهار مرحله‌اي سياست فرهنگي جمهوري اسلامي در حيطه مسجد (نظريه فرهنگي و سياست‏گذاري فرهنگي) مبتني بر اسناد؛ قانون اساسي، اصول سياست فرهنگي و سند چشم‏انداز بيست‌ساله، انديشه‌هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري به‌مثابه «نظريه فرهنگي» و برنامه‌هاي پنج‌ساله اول تا پنجم توسعه به‌منزله بعد «سياست‏گذاري فرهنگي» مي‏پردازد تا از اين طريق، نوع نگاه، اهميت و جايگاه مسجد در چارچوب سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مختلف تبيين گردد.