مقاله


کد مقاله : 13940910916165000294

عنوان مقاله : ارائه چارچوبي براي نظام و محدوده خط‌مشي‌گذاري، ‌تصميم‌گيري و عمل در فضاي مجازي

نشریه شماره : 11 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 545

فایل های مقاله : 622 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيدمهدي الواني alvani@ut.ac.ir استاد دکترا
2 حسين خنيفر khanifar@ut.ac.ir استاد دکترا
3 حامد حاجي ملاميرزايي ha.mirzaie@ut.ac.ir دانشجو دکترا
4 سيدمهدي ميري miri@ut.ac.ir دانشجو دکترا

چکیده مقاله

فضاي مجازي، امروز بخش بزرگي از زندگي ما را در بر گرفته است، هم تك تك آحاد جامعه از آن تأثير پذيرفته و يا تأثير مي‌گذارند و هم حكومت ناگزير از اخذ تصميمات در مواجهه با آن است. آنچه در اين مقاله پرداخته شده، شناخت محدوده‌اي است كه در آن فعاليت‌هاي فضاي مجازي صورت مي‌پذيرد. اين محدوده حدود اختيار و عمل نهادهاي دولتي متولي اين حوزه، چارچوب فعاليت و رفتار مؤسسات و نهادهاي خصوصي و نيز گستره رفتار افراد جامعه را به‌گونه‌اي كه بتوان آن را «يك عمل يا تصميم فضاي مجازي» ناميد، مشخص خواهد كرد. اين محدوده در قالب يك مدل ارائه شده است