مقاله


کد مقاله : 139409141027425000343

عنوان مقاله : تأثير تعاملات ادبي و بسيج منابع در شكل‌گيري گفتمان ادبيات داستاني سياسي در دهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي

نشریه شماره : 10 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 520

فایل های مقاله : 365 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اصغر احمدي ahmadi.asghar@gmail.com استادیار دکترا
2 فردوس آقاگل‌زاده aghagolz@modares.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمدعلي خليلي mkhalili@modares.ac.ir استادیار دکترا
4 حسينعلي قبادي ghobadi.hosein@yahoo.com دانشیار دکترا
5 محمدرضاپ جوادي يگانه myeganeh@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله قصد دارد به مطالعه تأثير تعاملات ادبي و بسيج منابع در شكل‌گيري گفتمان ادبيات داستاني سياسي در دهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي بپردازد. بدين منظور از نظريات روبرت وسنو، و رندال‌كالينز استفاده شده است. در اين پژوهش، صرفاً تأثير دو متغير «تعاملات ادبي» و «بسيج منابع» مورد توجه قرار گرفت. در اين تحقيق، با رويكرد تبييني، از روش اسنادي و تاريخي، در كنار روش تفسيري تاريخي، استفاده شده و سعي كرده‌ايم، ضمن ارائه تفسيري از وقايع پيشين، با استفاده از منابع و داده‌هاي تاريخي، نقش و جايگاه تعاملات ادبي و بسيج منابع را در توليد گفتمان مورد بحث را تشريح كنيم. يافته‌ها حاكي از تأثيرگذاري روزنامه‌ها، مجلات، پاورقي‌ها، ترجمه آثار خارجي و تشكيل كانون نويسندگان ايران، بر شكل‌گيري (توليد، گزينش و نهادينه‌شدن) ادبيات داستاني سياسي دوره مورد مطالعه است.