مقاله


کد مقاله : 139409141034575000345

عنوان مقاله : بهار عمل و زمستان آسايش: كردار‌شناسي بيداري اسلامي از منظر ارتباطات جمعي

نشریه شماره : 10 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 457

فایل های مقاله : 339 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين سرفراز cacstudies@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مجيد بهستاني Behestaniam@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله تحولات اخير در خاورميانه و شمال آفريقا از منظر ارتباطات جمعي، در قالب تأمل انتقادي درباره نقش رسانه‌هاي جديد در بستر يا بافت فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است. البته وجه توجه آن، نگاه آسيب‌شناسانه‌اي است كه مي‌توان به رخداد بيداري اسلامي در منطقه داشت. روايت نويسندگان مقاله از اين رخداد، اين است كه وضعيت انقلابي حول كردار (پراتيك) شكل مي‌گيرد و اين تحولات بخشي از همان پراتيك را مديون كاركردهاي رسانه‌هاي جديد به منزله تاكتيك هستند. با وجود اين، رسانه‌هاي جديد همان گونه كه مي‌توانند بالقوه زمينه‌ساز انقلاب شوند، مي‌توانند انقلابي هم عليه خود به وجود آورند و ظرفيت رهايي‌بخشي جنبش اجتماعي يا انقلاب را حتي تا حدي سركوب كنند. از اين‌رو، ادعاي مقاله اين است كه بدون كردار يا پراتيك انقلابي، رسانه‌هاي انقلابي كارايي ندارند و بحث در ضرورت اولويت پراتيك بر تاكتيك است.