مقاله


کد مقاله : 139409141044265000348

عنوان مقاله : مطالعه ثبات و تغييرات روابط خانوادگي در دو دهه 1360 و 1380

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 452

فایل های مقاله : 301 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هاجر پاك‌كردكندي pak.hajar@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علي ربيعي alirabiee@pnu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله به مطالعه ثبات و تغييرات روابط خانوادگي در سطح همسران، طي دو دهه 1360 و 1380 مي‌پردازد. براي نيل به اين هدف از روش مصاحبه نيمه‌ساخت‌يافته، عميق و نيز مصاحبه گروهي و تجزيه و تحليل كيفي يافته‌ها استفاده شده است. در اين تحقيق مفروضات موجود در نظريه «رابطه ناب گيدنز» انتخاب و پياده‌سازي شد و در ادامه هم از سؤالات مواجهه‌اي استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از وجود نوعي تفاوت ظريف، اما قابل توجه در ميان اين دو نسل از روابط زناشويي در ابعادي همچون نگرش جنسيتي، خشونت‌ خانگي، عوامل بيروني، خودمختاري و شيوه همسرگزيني است. با وجود استقبال مصاحبه‌شوندگان از ارزش‌هايي همچون آزادي بيشتر و فردگرايي، آزادي‌هاي جنسي بازنمايي‌ شده در ماهواره و رسانه‌هاي خارجي مورد پذيرش آنان نبوده است.