مقاله


کد مقاله : 13940914105705000351

عنوان مقاله : كاوش كيفي ورزش باستاني زورخانه (مطالعه موردي: ورزشكاران شهر كرمان)

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 442

فایل های مقاله : 317 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داريوش بوستاني dboostani@uk.ac.ir استادیار دکترا
2 سينا اميني‌زاده sinaaminizadeh@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف اين مقاله، بررسي كيفي ورزش زورخانه با رويكرد اميك و تفسيري است. ده نفر از باستاني‌كاران زورخانه‌هاي شهر كرمان در اين تحقيق مشاركت كردند. تحليل داده‌ها با بهره‌گيري روش‌شناسي كيفي نظريه زمينه‌اي، 9 مقوله و يك مقوله هسته به دست داد. به‌طور كلي تحليل يافته‌ها نشان داد: نفوذ ارزش‌ها و قوانين ورزش‌هاي نوين با ارزش‌هاي سنتي زورخانه، مانند عياري، جوانمردي و پهلواني در تقابل بوده، آنها را سست نموده و به تبع آن، كاركردهاي مثبت زورخانه در جامعه تنزل يافته است، به نحوي كه در حال تبديل از يك نهاد اجتماعي ـ‌ ورزشي به يك نهاد صرفاً ورزشي است. از آنجا كه ماهيت زورخانه با نظام ورزش مدرن چندان سازگار نيست، نياز جدي به تجديد نظر در سياست‌گذاري در مديريت اين نهاد اجتماعي ضروري است.