مقاله


کد مقاله : 139409161434255000460

عنوان مقاله : ارزيابي تأثير اجتماعي تخريب پل ري در تهران و تأثير آن بر بهبود تصميم‌گيري در مديريت شهري

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 532

فایل های مقاله : 343 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد فاضلي fazeli114@yahoo.com استادیار دکترا
2 مرتضي قليچ morteza2584@yahoo.com دانش آموخته دکترا
3 عزت‌الله پوريان porian79@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مسئله اين مقاله، ارزيابي تأثير اجتماعي تصميم براي تخريب پل ري جهت رسيدن به اهداف اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي در منطقه 12 شهر تهران است. براي ارزيابي تأثير اجتماعي تخريب اين پل، از نظريات علوم اجتماعي با تكيه بر جامعه‌شناسي كاربردي در چارچوب ارزيابي تأثير اجتماعي استفاده شده است. در اين پژوهش مجموعه‌اي از روش‌هاي پيمايشي، اسنادي و مصاحبه‌هاي كيفي براي تحليل مسئله و ارائه راهنمايي عملي به مديريت شهري در زمينه تخريب و يا عدم تخريب اين پل، به‌ كار گرفته شده است. نتيجه به دست آمده به كمك استدلال‌هاي مختلف نشان مي‌دهد: تخريب پل ري مديريت شهري را به اهدافي كه مد نظر داشته نمي‌رساند. بر اساس چنين يافته‌اي، تخريب پل متوقف شده و از اين منظر، يافته‌هاي پژوهش در عمل بر تصميم‌گيري بهتر مديريت شهري مؤثر بوده است. اين مقاله نشان مي‌دهد: مي‌توان دانش اجتماعي را در خدمت بهبود وضعيت مديريت شهري قرار داد.