مقاله


کد مقاله : 139409161443485000464

عنوان مقاله : بررسي وضعيت دانشگاه‌هاي دولتي تهران در تحقق فرايند تبديل دانش به فناوري

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 399

فایل های مقاله : 408 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هدي‌سادات محسني sadatmohseni@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حميد شفيع‌زاده shafiezadeh11@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف مقاله حاضر، بررسي وضعيت دانشگاه‌هاي دولتي تهران در تحقق فرايند تبديل دانش به فناوري است. به‌منظور دستيابي به هدف فوق، ابتدا شناسايي و تأييد عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر فرايند تحقق تبديل دانش به فناوري و اجراي مصاحبه نيمه‌ساختمند با صاحب‌نظران و متخصصان حوزه علم و فناوري انجام گرفت. در ادامه ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران، متخصصان و خبرگان حوزه دانش و فناوري در مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مؤسسات پژوهشي وابسته به آن مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نتايج حاكي از وضعيت نامطلوب دانشگاه‌ها در اين حوزه بوده كه مستلزم سرمايه‌گذاري اساسي در اين زمينه جهت بهبود عملكرد دانشگاه‌ها در تحقق فرايند تبديل دانش به فناوري و در نهايت رشد و توسعه كشور خواهد بود.