مقاله


کد مقاله : 139409161446265000465

عنوان مقاله : بازي خبري و جنگ نرم

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 544

فایل های مقاله : 430 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد سلطاني‌فر msoltanifar@yahoo.com استاد دکترا
2 مريم سليمي salimi1356@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 بهروز مظلومي‌فر b_mazloumi@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

توسعه بازي‌هاي رايانه‌اي و آنلاين، با درك اثرگذاري بالاي اين بازي‌ها بر كاربران، نه تنها دولت‌ها و سازمان‌هاي غيرخبري را در قالب «بازي‌سازي»، بلكه سازمان‌هاي خبري را نيز با عنوان «بازي خبري» به بهره‌گيري از اين نوع بازي‌ها سوق داده است. بازي‌هاي خبري كه امروزه نوع جديدي از روايت در حوزه روزنامه‌نگاري محسوب مي‌شوند، همچون ديگر بازي‌هاي رايانه‌اي و آنلاين، به ابرازي در خدمت «جنگ نرم» تبديل شده‌اند. پيش‌بيني شده كه بين سال‌هاي 2010 تا 2014 اين نوع بازي‌ها 10 درصد رشد داشته باشند. با درك تأثير بازي‌هاي مذكور، به ويژه از منظر ايدئولوژيكي كه گاه شباهت‌هايي به «بازي‌هاي ممنوعه» مي‌يابند، شناخت دقيق بازي خبري، مفهوم، انواع، نحوه طراحي، چالش‌ها و خطوط قرمز در اين نوع بازي را به ويژه از دريچه «جنگ نرم» ضروري مي‌سازد كه تمركز اصلي اين مقاله نيز بر آن است.