مقاله


کد مقاله : 139409161510215000475

عنوان مقاله : ارزيابي وضعيت توسعه منطقه‌اي در ميان شهرستان‌هاي استان آذربايجان شرقي

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 380

فایل های مقاله : 260 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين قنبري khgh540@yahoo.com استادیار دکترا
2 شهاب نوبخت حقيقي shahabnobakht@yahoo.com استادیار دکترا
3 مسعود موسي‌خاني masoudmosakhani@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

توسعه متعادل منطقه‌اي به‌عنوان يكي از دغدغه‌هاي جدي مديران و برنامه‌ريزان كشورها، همواره در صدر برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي قرار داشته و اولويت اصلي تصميم‌گيران كلان كشورها بوده است. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت توسعه منطقه‌ای در میان شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است. روش اين تحقيق اسنادي و كتابخانه‌اي و تكنيك تجزيه و تحليل مدل تاكسونومي عددي و فاكتورآناليز است. مقطع آماري سال 1385 است و در موارد وجود اطلاعات به روزتر، از آن استفاده شده است. در تحليل داده‌ها از نرم‌افزارهاي SPSS براي تحليل عاملي و از نرم‌افزار Excel براي برنامه‌نويسي و محاسبات تاكسونومي عددي استفاده شده است. در نهایت شهرستان‌ها و بخش‌های محروم و برخوردار استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخص‌های مورد نظر معرفی شدند.