مقاله


کد مقاله : 13940916151485000477

عنوان مقاله : كنكاشي در سابقه تاريخي برخي واژگان گويش‌هاي رايج در آذربايجان

نشریه شماره : 6 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 431

فایل های مقاله : 405 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد رضايي arezaiim@yahoo.com دانشیار دکترا
2 فاطمه محمدزاده mohammadzadeh.f@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مقاله حاضر با روش كيفي و با استفاده از اسناد و مدارك تاريخي و مصاحبه، به بررسي موضوع تغيير زبان پرداخته است. بنا بر يافته‌هاي پژوهش، بيشتر واژه‌‌هاي لوازم كشاورزي و منزل رايج در زبان تركي كنوني به زبان تركي نبوده و بيش از نيمي از آنها (ابزارآلات، ميوه‌ها و سبزي‌ها) بين تركي، تاتي، هرزني و حتي فارسي مشترك است. از آنجايي كه تركان اقوامي كوچ‌رو بودند، به‌خاطر سبك زندگي خود، كمتر از ادوات كشاورزي و وسايلي كه لازمه زندگي يكجانشيني است، استفاده مي‌كردند. بررسي برخي از ويژگي‌هاي صرفي و نحوي بين زبان تركي و گويش‌هاي تاتي و هرزني تا حدودي ساختار دستوري مشابه آنها را نشان مي‌دهد.