مقاله


کد مقاله : 139409171145295000527

عنوان مقاله : نظام اخلاق حرفه‌اي در تبليغات بازرگاني

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 377

فایل های مقاله : 320 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علي‌اكبر فرهنگي dr_aafarhangi@yahoo.com استاد دکترا
2 محمد سلطاني‌فر msoltanifar@yahoo.com استاد دکترا
3 بيتا شاه‌منصوري shahmansouribita@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اخلاق حرفه‌اي در تبليغات به چگونگي به كارگيري اصول اخلاقي توسط رسانه‌ها مي‌پردازد و تأثير آن را بر دانش، بينش و روش رفتاري مخاطبان ارزيابي مي‌كند و مبحث اخلاق اطلاع‌رساني به مبحث استفاده يا عدم استفاده از اطلاعات مي‌پردازد. در اين مقاله تلاش شده است با بهره‌گيري از نتايج آماري حاصل از دو روش مصاحبه عمقي (دلفي) جهت استخراج شاخص‌هاي انديشمندان، صاحب‌نظران، استادان، سياست‌گذاران و دست اندركاران صنعت تبليغات و همچنين تحليل محتواي پيام‌هاي تبليغاتي منتشر شده از طريق رسانه‌هاي جمعي جهت تشخيص ميزان پايبندي رسانه‌ها به اين شاخص‌ها، مورد بررسي قرار گيرد. نتايج حاصل از اين پژوهش نيز تدوين 14 شاخص استخراج شده از 128 شاخص مقدماتي است كه مي‌توانند براي تدوين نظام اخلاق حرفه‌اي مورد بهره برداري قرار گيرند.