مقاله


کد مقاله : 139409171150365000532

عنوان مقاله : نقش گردشگري فرهنگي در توسعه مناسبات جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 392

فایل های مقاله : 353 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علاء‌الدين محمدي ميخوش mikhosh_rasht@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله به بررسي نقش گردشگري به‌ويژه گردشگري فرهنگي (كه تكيه بر منابع و جاذبه‌هاي مشترك فرهنگي ـ اجتماعي دارد) در توسعه مناسبات بين كشور ايران و آذربايجان مي‌پردازد. در اين مقاله با الهام از رويكرد گردشگري فرهنگي در مطالعات گردشگري، نشان داده شده كه مشتركات فرهنگي عميق و ريشه‌دار بين اين دو كشور می‌تواند به توسعه گردشگري پايدار در هر دو كشور منجر شود. همچنين در اين مقاله راهكارهايي ارائه شده است كه به تحقق گردشگري پايدار كمك مي‌كند. روش اصلي تحقيق، كيفي و مصاحبه عميق با مطلعين كليدي در حوزه گردشگري در دو كشور بوده است. بر اساس نتايج، منابع اجتماعي و فرهنگي مهم‌ترين عامل در جذب گردشگران دو كشور به ‌سوي هم بوده و مهم‌ترين مانع در نقش‌آفريني اين منابع فرهنگي ـ اجتماعي، قوانين، مقررات، سياست‌گذاري‌ها و تصميمات سياسي و دولتي و ساختارهاي نامطلوب در نظام گردشگري بوده است.