مقاله


کد مقاله : 13940917115435000535

عنوان مقاله : اختلال در انسجام كاركردي ميان نهادهاي جامعه؛ ‌از نظريه تا شاخص‌سازي بومي

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 451

فایل های مقاله : 502 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 تقي آزاد ارمكي tazad@ut.ac.ir استاد دکترا
2 مسعود عالمي نيسي masood_alami@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اختلال در انسجام نهادهاي جامعه موضوعي است كه در مكاتب تكامل‌گرايي، كاركرد‌گرايي و نوسازي ـ به‌ويژه در مباحث دوران‌گذار ـ در جامعه‌شناسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. هدف اين مقاله ارائه شاخص مناسب براي انجام مطالعات تجربي كلان جامعه‌شناختي، به‌منظور اندازه‌گيري اختلال در انسجام ميان نهادهاي جامعه در شرايط معاصر جامعه ايران و ارزيابي اعتبار و روايي آن است. از آنجا كه انسجام و تعادل سيستمي در نظريه كاركردگرايان داراي ابهامات مفهومي است، شاخص‌سازي و اندازه‌گيري بر مبناي آن دچار مشكلاتي خواهد شد. از اين رو در ابتداي مقاله بر پايه نظريه آنتروپي اجتماعي مفهوم انسجام در جامعه‌شناسي پارسونز مورد نقد قرار گرفته و در نهايت مفهوم اختلال انسجامي به‌جاي انسجام انتخاب شده و شاخص‌سازي مناسب براي آن انجام شده است.