مقاله


کد مقاله : 139409171212505000546

عنوان مقاله : ارزيابي شاخص‌هاي كيفيت زندگي در نواحي روستايي كشور

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 460

فایل های مقاله : 343 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داريوش بوستاني dboostani2002@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمدحسين ابتكاري mh.ebtkari@yahoo.com دانش آموخته دکترا
3 احمد محمدپور a_mohammadpur@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف مقاله حاضر، ارزيابي شاخص‌هاي كيفيت زندگي نواحي روستايي استان‌هاي مختلف كشور است. روش پژوهش، بنا به ماهيت موضوع تحقيق، گستردگي و پراكندگي شاخص‌ها، روش اسنادي است و بر روش تحليل بر تحليل ثانوية داده‌هاي سرشماري، سالنامه‌هاي آماري استان‌ها، داده‌هاي سازمان ثبت احوال، داده‌اي وزارت تعاون، بهداشت و آموزش پزشكي متكي است. يافته‌ها حاكي از آن است كه، در همة شاخص‌هاي مورد بررسي، اختلاف و نابرابري از نظر دسترسي به شاخص‌هاي كيفيت زندگي در بين نواحي روستايي استان‌هاي مختلف كشور وجود دارد. بر اساس 17 شاخص بهداشتي، اجتماعي و سكونتي ارزيابي شده در اين تحقيق، نواحي روستايي استان‌هاي اصفهان، يزد، سمنان، مازندران، چهارمحال بختياري، فارس، قم، خوزستان و بوشهر در سطح برخوردار از شاخص‌هاي كيفيت زندگي بودند. همچنين استان‌هاي سيستان و بلوچستان، لرستان، ايلام، كرمانشاه، آذربايجان غربي، كهكيلويه و بويراحمد، زنجان و گيلان در سطح محروم از امكانات قرار داشتند و نقاط روستايي ساير استان‌ها جزء روستاهاي نيمه‌برخوردار به شمار مي‌آيند.