مقاله


کد مقاله : 139409171217365000547

عنوان مقاله : نقش ديپلماسي رسانه‌اي در حفظ منافع ملي كشور

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 444

فایل های مقاله : 286 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد سلطاني‌فر msoltanifar@yahoo.com استاد دکترا
2 شهناز هاشمي shahnaz_hashemi@yahoo.com دانشیار دکترا
3 ليلا خانزاده lkhanzade@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

جهاني شدن حوزه انتشار رسانه‌هاي نوين، چهره جديدي از قدرت را به وجود آورده است كه مي‌توان آن را چهره نامحسوس قدرت دانست. قدرت رسانه‌ها خلاف قدرت فيزيكي، داراي آثار درازمدت و تدريجي است. دسترسي بيشتر به رسانه‌ها، دسترسي به قدرت بيشتر و اقناع را نيز به همراه دارد‌ و ديپلماسي رسانه‌اي از اين قدرت نامحسوس بهره مي‌گيرد. كم‌كاري در اين زمينه و عدم انعكاس سياست‌هاي داخلي و خارجي كشورمان به ملل جهان با استفاده از ابزارهاي مناسب، باعث شده است زمينه براي سوء استفاده بسياري از رسانه‌هاي توجيه شده كشورها و سازمان‌هاي جهاني فراهم شود كه به هر شكلي كه مايل باشند در ساختن افكار عمومي جهان عليه ما وارد عمل شوند. از اين رو توجه به اهميت و نقش ديپلماسي رسانه‌اي در بازتعريف و نحوه دستيابي به منافع ملي كشور در عصر رسانه‌ها ضروري به نظر مي‌رسد.