مقاله


کد مقاله : 139409171226145000549

عنوان مقاله : اسلام‌گرايي در كردستان و چالش‌هاي ناسيوناليسم كردي و واگرايي؛ علل و زمينه‌ها (نمونة موردي: تطورات گفتمان مكتب قرآن)

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 385

فایل های مقاله : 372 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين كچويان kachoian@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 جمال خسروي jkhosravi@pnu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله مي‌كوشد تا در پرتو نظريه ديرينه‌شناسانۀ فوكو، به تحليل تطورات گفتماني مفهوم شهروندي، از صورت كلاسيك آن به‌صورت متكثر و حساس به نياز گروه‌هاي خاص، پرداخته و موانع «امكان شهروندي» پنج گروه اجتماعي خاص را مورد بررسي و طبقه‌بندي مجدد قرار دهد. همچنين تلاش شده در هر مورد، راهكارهاي رفع «امتناع» شهروندي با توجه به مباحث نظري و تجربيات جهاني ارائه شود. تطور مباحث نظري انتقادي و تحولات نهادي شهروندي از يك سو و ايجاد نهادها، گرايش‌ها و مباني نظري مستقل علوم اجتماعي در مورد گروه‌هاي خاص از ديگر سو، باعث تجديدنظر در درك ما از شهروندي بر مبناي حقوق گروه‌هاي اجتماعي «خاص» شده است. دلايل مشتركي براي حذف كامل يا نسبي گروه‌هاي خاص مورد بررسي از حيطۀ شهروندي وجود دارد، مانند عدم موازنۀ حقوق و مسئوليت‌هاي شهروندي در ميان اين گروه‌ها، عدم دسترسي آنان به سپهرهاي اجتماعي به معناي عام و دوري نسبي آنان از بازار كار.