مقاله


کد مقاله : 13940917125315000571

عنوان مقاله : امتناعات و امكانات شهروندي گروه‌هاي خاص در تحولات گفتمان شهروندي

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 357

فایل های مقاله : 340 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پيام روشنفكر proshan@ymail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 عبدالحسين كلانتري kalantari@gmail.com استادیار دکترا
3 هما مداح maddah.h@ymail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اين نوشتار مي‌كوشد تا در پرتو نظريه ديرينه‌شناسانۀ فوكو به تحليل تطورات گفتماني مفهوم شهروندي از صورت كلاسيك آن به‌صورت متكثر و حساسِ به نياز گروه‌هاي خاص بپردازد و موانع «امكان شهروندي» پنج گروه اجتماعي خاص را مورد بررسي و طبقه‌بندي مجدد قرار داده و در هر مورد، راهكارهاي رفع «امتناع» شهروندي را با توجه به مباحث نظري و تجربيات جهاني ارائه دهد. تطور مباحث نظري انتقادي و تحولات نهادي شهروندي از يك سو و ايجاد نهادها، گرايش‌ها و مباني نظري مستقل علومِ اجتماعي در مورد گروه‌هاي خاص از ديگر سو، باعث تجديدنظر در درك ما از شهروندي بر مبناي حقوق گروه‌هاي اجتماعي «خاص» شده است. دلايل مشتركي براي حذف كامل يا نسبي گروه‌هاي خاص مورد بررسي از حيطۀ شهروندي وجود دارد، مانند عدم موازنۀ حقوق و مسئوليت‌هاي شهروندي در ميان اين گروه‌ها، عدم دسترسي آنان به سپهرهاي اجتماعي به معناي عام و دوري نسبي آنان از بازار كار.