مقاله


کد مقاله : 13940917133875000586

عنوان مقاله : مهاجرت غيرقانوني و تبعات اقتصادي آن در كشورهاي ميزبان (با تأكيد بر مهاجران افغاني در ايران)

نشریه شماره : 2 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 373

فایل های مقاله : 287 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعيد عيسي زاده saeedisazade@yahoo.com استادیار دکترا
2 جهانبخش مهران‌فر mehranfarj@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ايران در طول سال‌هاي گذشته شاهد سيل عظيمي از مهاجران غيرقانوني افغاني بوده است. اين مهاجران علاوه بر اينكه در ابعاد مختلف فرهنگي، ازدواج، اشتغال، آموزش، بهداشت، ناهنجاري‌ها، جرائم، مسكن و... تأثيرگذار بودند، اقتصاد ايران را نيز مستقيماً تحت تأثير قرار داده‌اند. اين مقاله، با توجه به محدوديت اطلاعات آماري مربوط به تعداد مهاجران غيرقانوني و نحوه فعاليت آنها در بازار كار، قصد دارد به بررسي اثرات اقتصادي مهاجران غيرقانوني در قالب تحليل‌هاي تئوريكي بپردازد. اين تحليل‌ها كاملاً منطبق با شرايط اقتصاد ايران و مهاجران غيرقانوني حاضر در آن بوده و تصوير روشني از اثرات اقتصادي مهاجران غيرقانوني افغاني در ايران را آشكار مي‌سازد. بررسي سياست‌هاي مختلف برخورد با مهاجران غيرقانوني و استفاده از تجارب كشورهاي مختلف جهت اتخاذ سياستي مناسب براي برخورد با مهاجران غيرقانوني كشورمان از ديگر اهداف اين مقاله است.