مقاله


کد مقاله : 139505121313565002152

عنوان مقاله : تربيت نسل جديد؛ دال شناور جدال گفتماني در ايران (تحليل گفتمان سريال ستايش با رويكرد لاكلائو و موفه)

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 609

فایل های مقاله : 368 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فردین محمدی fsheta.fardin@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

سريال ستايش يكي از مجموعه سريال‌هاي تلويزيوني است كه در سال‌هاي اخير توجه بسياري از بينندگان را به خود جلب كرد. اينكه چه گفتمان‌هايي در اين سريال نمود يافته‌اند، گفتمان حاكم بر اين سريال‌ چيست و چه رابطه‌اي بين گفتمان‌ها وجود دارد، سؤال‌هاي اصلي اين مقاله را تشكيل مي‌دهد. در راستاي پاسخ به اين سؤال‌ها، از نظريات لاكلائو و موفه به‌عنوان چارچوب نظري استفاده شد و براي گردآوري و تحليل داده‌ها نيز از روش تحليل گفتمان استفاده شد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد: اين مجموعه سريال بيانگر تقابل گفتماني بين دو گفتمان ديني و دنياگرايي است و شيوه تربيت نسل جديد به‌عنوان دال شناور محور اصلي اين تقابل گفتماني است.