مقاله


کد مقاله : 13950512137365002151

عنوان مقاله : شكل‌گيري ايران در اسطوره‌هاي آفرينش و هويت ملّي در ايران

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 654

فایل های مقاله : 465 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علي محمودي ali.mahmoudi1982@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله به بررسي تأثير اسطوره‌هاي ايراني آفرينش بر شكل‌گيري هويت ملي در ايران در پهنة تاريخ مي‌پردازد. اسطوره‌ها در شكل‌گيري هويت ايراني در مرزهاي سرزميني ايران نقش مهمي داشته‌اند. در اسطوره‌هاي آفرينش، سرزمين ايران در مركزِ جهان قرار داشته و به عنوان سرزميني مقدس كه بهترين سرزمين‌هاست معرفي شده و محدوده سرزمين‌هاي ايراني نيز در اسطوره‌هاي آفرينش معمولاً از ناحيه سُغد يعني آسياي مركزي آغاز شده و با دربرگرفتن فلات ايران تا منطقه شام را شامل مي‌شود (فاصله سرزميني چين تا مديترانه، يا محدوده رود آموي تا رود فرات). ترسيم چنين تصويري از ايران در اسطوره‌هاي آفرينش به انباشت مفهوم سرزميني به نام ايران در ذهن مردمان ساكن در محدوده سرزميني فلات ايران در دوره‌هاي تاريخي گوناگون انجاميده و توانسته است از اين رهگذر به ايجاد و تداوم هويت ايراني كمك كند و عنصر سرزمين را كه معمولاً براي ساخت دولت- ملت‌ها در نظريه‌هاي مدرن هويت نيز بدان اشاره مي‌شود، فراهم آورد.