مقاله


کد مقاله : 139507051139435002310

عنوان مقاله : بررسي جايگاه و نقش راهبردي دين در جامعه‌هاي آينده؛ واكاوي مطالعات جامعه‌شناختي دين با تأكيد بر رويكرد دين به مثابه انتخابي عقلاني

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 597

فایل های مقاله : 369 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس اسکوئیان abosko@gmail.com استادیار دکترا
2 مرتضی رستمی rostamimorteza@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اغلب انديشمندان علم‌الاجتماع نقشي محوري را در تحليل براي دين قائل شده‌اند و از برجسته‌ترين سؤالاتي كه در پي پاسخ‌ آن برآمده‌اند، اين بوده است كه آينده براي اديان چه به ارمغان خواهد آورد. اين افراد اغلب متأثر از ايده سكولاريزاسيون بوده و بر اين نكته‌ متفقند كه در جامعه مدرن، دين را نقش اجتماعي چندان مهمي نخواهد بود. به تدريج اما نشانه‌هايي آشكار شد كه تز سكولاريزاسيون در توضيح آنها درماند. پارادايمي جديد سر برآورد كه سودايش تبيين سخت‌جاني دين در جهان جديد بود. مطالعات جامعه‌شناختي دين به استفاده وسيع از تعابير و استعارات اقتصادي در توضيح رفتار ديني پرداختند و با مغالطه‌آميز خواندن تصورات تز سكولاريزاسيون، به‌ويژه ايده محو دين در زندگي مدرن، عنوان كردند كه دين اهميت خود را در جوامع مدرن حفظ خواهد كرد. اين چرخش بسان تمام چرخش‌هاي ديگر نتايجي تئوريك و پيامدهايي عملي را با خود به همراه داشت. نتايجي كه اين مقاله در پي شرح برخي از آنهاست و پس از بيان مختصات اين رويكرد نوين بدان كار خواهد پرداخت.