مقاله


کد مقاله : 139509162159195002493

عنوان مقاله : ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس

نشریه شماره : 32 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 302

فایل های مقاله : 707 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسن پيمان‌فر mhpeymanfar@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 عليرضا الهي alirezaelahi@yahoo.com دانشیار دکترا
3 سید محمد کاظم سجادپور sajjadpour@sir.ac.ir دانشیار دکترا
4 مهرزاد حميدي meh_hamidi@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

دیپلماسی ورزشی پدیده‌ای است فراگیر که در سطح دیپلماتیک جزء مولفه‌های مهم ارتباطی میان کشور‌ها و ملت‌ها محسوب می‌شود و از آن جهت مهم است که بدانیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه دیپلماسی، در چه وضعیتی در این حوزه قرار دارد. لذا در مطالعه حاضر سعی شد تا با استفاده از مدل تاپسیس به عنوان یکی از تکنیک‌های قوی در تصمیم گیری چند معیاره به این مهم پرداخته شود. بدین منظور پس از تهیه ابزار پژوهش و تایید روایی آن، در بین جامعه آماری پژوهش که شامل اساتید هیات علمی و مدیران خبره در حوزه ورزش و دیپلماسی بودند توزیع و جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد "افزایش روز افزون قدرت و جذابیت رویدادهای ورزشی بین المللی(Ci 0.83)" از مهمترین دلایل توسعه دیپلماسی ورزشی در کشور می باشد. دیگر نتایج پژوهش حاکی از وضعیت بحرانی در حوزه‌های "سازمان متولی(Ci 0.38)" و "سیاست‌ها و برنامه‌ها(Ci 0.26)"ی کشور در حوزه دیپلماسی ورزش است. در این زمینه "توانمند سازی ظرفیت‌ها(Ci 0.65)" مهترین راهبرد و "توسعه جامعه شناسی سیاسی(Ci 0.81)" مهمترین پیامد این پدیده از نگاه صاحب‌نظران بود. آنچه از مطالعه این پژوهش می توان نتیجه گرفت ضرورت تدوین برنامه بلند مدت در راستای توانمندسازی ظرفیت‌ها برای بهبود نقاط بحرانی است.