مقاله


کد مقاله : 1395113015225002717

عنوان مقاله : الگوی نظام‌مند اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 720

فایل های مقاله : 570 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میثم لطیفی m.latifi@isu.ac.ir دانشیار دکترا
2 محمد عبدالحسین‌زاده abdolhosseinzadeh@isu.ac.ir دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت فرهنگ عمومی، درصدد است الگوی نظام‌مند جامعی را برای اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی کشور بر اساس نظریات و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری ارائه دهد. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش داده‌بنیاد انجام و تلاش شده الگوی نظام‌مند فرهنگ عمومی برای اصلاح و ارتقاي آن در کشور استخراج شود. با مطالعه بیانات مقام معظم رهبری و استخراج بیش از 500 مفهوم، در کدگذاری انتخابی این مفاهیم طبقه‌بندی شد و 34 کد محوری استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله‌های الگوی نظام‌مند (شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، راهبردها، شرایط مداخله‌گر و پیامدها) جای گرفت و تشریح و تبیین شد. مشخص شد که برای اصلاح فرهنگی، باید همه‌جانبه و کل‌نگر بود و همه ‌جنبه‌های بنیادی و نظری مثل تبیین نظریه فرهنگ عمومی و طراحی الگوهای رفتاری از منابع دینی و مباحث اجرایی و راهبردی مثل شبکه‌سازی فرهنگی، توزیع مناسب فرهنگی و... مدنظر قرار گیرند.