مقاله


کد مقاله : 13951130159385002718

عنوان مقاله : بررسی تأثیر سیاست‌های تحصیل اتباع افغانستانی در ایران (مورد مطالعه: شهر تهران)

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 717

فایل های مقاله : 406 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرش نصراصفهاني a.n.esfahani@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سیدحسن حسینی hosseini_1332@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

هدف این مقاله، شناسایی امکانات و موانع موجود در دسترسی اتباع افغانستانی به خدمات آموزشی و تأثیر سیاست‌های کنونی بر جامعه ایران است. برای جمع‌آوری اطلاعات با 116 نفر از اتباع افغانستانی ساکن شهر تهران در قالب مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته مصاحبه شده است. نتایج نشان می‌دهد: آن دسته از اتباع افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند، اگرچه منع قانونی برای تحصیل ندارند، با موانعی چون فقدان توان مالی پرداخت شهریه، مقاومت مردم محلی، الزام به ترک کشور پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه یا عدم امکان اشتغال با مدرک تحصیلی روبرو هستند. اتباع غیرمجاز نیز در مدارس دولتی امکان ثبت ‌نام ندارند و تعداد محدودی از آنها در قالب مدارس خودگردان تحصیل می‌کنند. با توجه به حضور پرتعداد مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران و تداوم مهاجرت به ایران، پیامدهای منع کودکان آنها از تحصیل متوجه جامعه ایرانی خواهد بود. شکل‌گیری نسلی کم‌سواد و کم مهارت و سرخورده از جامعه ایران می‌تواند حتی برای امنیت ملی کشور مخاطره‌آمیز است.