مقاله


کد مقاله : 139512011015455002723

عنوان مقاله : مهاجرت‌های روستایی در ایران و پیامدهای آن بر جامعه روستایی

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 529

فایل های مقاله : 498 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ولی‌اله رستمعلی‌زاده v.rostamalizadeh@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 قربان حسینی ghorban.hosseni@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

افتاده، پیامد این مهاجرت‌ها بر جامعه روستایی چیست و چشم‌اندازهای آینده در الگوی مهاجرت داخلی ایران کدامند. روش مطالعه، اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه داده‌های حاصل از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، آمارگیری‌های نمونه‌ای و سایر یافته‌های مرتبط با موضوع است. بر اساس یافته‌ها، تحولات در الگوی مهاجرت داخلی ایران نشان می‌دهد الگوی مهاجرت داخلی در ایران در حال تغییر بوده و از میزان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی روستاها کاسته شده و به سمت شهرها جهت پیدا کرده است. الگوی مهاجرت داخلی در ایران به سمت سلسله‌مراتب شهری و برون‌کوچی در حال تغییر است. بنابراین چشم‌اندازهای آینده مطالعات مهاجرتی در ایران، شامل توجه به مهاجرت‌های شهر به شهر و نقاط مثبت و چالشی آن است.