مقاله


کد مقاله : 139512011025585002724

عنوان مقاله : تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش باروری در ایران

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 538

فایل های مقاله : 466 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رسول صادقی rsadeghi@ut.ac.ir دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

گذار باروري در ايران با تحولات مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگی و سیاستی بوده است. اين مقاله با استفاده از داده‌های سطح خرد سرشماری و پیمایش نمونه‏ای، نشان می‏دهد: فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، به عنوان مبنا و پایه رفتارهای انسانی، نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای باروری دارند. فرهنگ، قواعد هنجاری و تفسیری یا معنادهی را فراهم می‌کند که افراد بسته به آنها و در انطباق با شرایط اقتصادی و اجتماعی، رفتارهای باروری خود را تنظیم می‏کنند. مقاله چنین نتیجه‌گیری می‏کند که تعامل مجموعه‌اي از نيروهاي ساختی‏ـ نهادي، معنايی و فرهنگی منجر به شكل‏گيري باروری زیر سطح جانشینی در ایران شده است. از این‌رو، افزایش باروری به بالاتر از سطح جانشینی، فرایندی چندبعدی و پیچیده سیاستی است كه مستلرم اتخاذ و اجرای سیاست‌های پایدار خانواده‌محور و مرتبط با مطلوبیت یا تمایل فرزندآوری، امکان یا آمادگی برای فرزندآوری، و توانایی فرزندپروری است.