مقاله


کد مقاله : 13951201109175002722

عنوان مقاله : چگونگی تأثیرگذاری تحصیلات زنان بر تأخیر در فرزندآوری : نتایج یک مطالعه کیفی در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 518

فایل های مقاله : 347 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد hajiieh.razeghi@psri.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

سؤال اساسی مقاله این است که چگونه تحصیلات، زمان فرزندآوری زنان ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. داده‌های مورد نیاز برای این مطالعه با رویکردی کیفی و به‌کارگیری مصاحبه عمیق با 25 دانشجوی زن ازدواج کرده در شهر تهران در سال 1393 جمع‌آوری شد. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد: زنان دانشجو به‌دلیل صرف زمان طولانی از وقت برای فعالیت‌های آموزشی و تحقیقی، مشکلات انجام همزمان نقش دانشجویی و مادری و مسائل مالی و اقتصادی که در ابتدای ازدواج با آنها مواجه هستند، فرزندآوری را با تأخیر آغاز می‌کنند. تحصیلات، دانش و توانمندی زنان در زمینه تنظیم باروری و به‌کارگیری روش‌های مؤثرتر را ارتقا بخشیده است. همچنین تأخیر در فرزندآوری با این حقیقت مرتبط است که زنان با تحصیلات بالاتر، قدرت تصمیم‌گیری بالاتری درون خانواده در مورد زمان فرزندآوری، فاصله موالید و تعداد فرزندان دارند.