مقاله


کد مقاله : 139602111253585002883

عنوان مقاله : بررسی تغییرات اقلیمی به‌عنوان تهدیدی جدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد

نشریه شماره : 21 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 513

فایل های مقاله : 235 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حبیب اله فاضلی h.fazeli@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 علی نامدار alinamdar@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 جواد ابراهیم پور ebrahimpour@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

چكيده پایان جنگ سرد، فصلی نو در نگرشهای امنیتی جهان گشود و بازنگری در مفهوم «تهدید و امنیت» را ضروری ساخت. این بازنگری منجر به زایش و رشد رویکردها به امنیت بین‌المللی گردید که بر خصلت چند بعدی امنیت و عوامل شکل‌دهنده و تهدید‌کننده آن تأکید می‌کنند. در پاردایم جدید، در کنار متغیرهای نظامی و سخت‌افزاری، مولفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی به‌عنوان عواملی در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی عمل کنند. تغییرات اقلیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالشهای بین‌المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می‌تواند منجر به خطر بالقوه‌ای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین‌الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال ﺟﻨﮓ دارﻓﻮر را ﻣﯽﺗﻮان به‌عنوان اوﻟﯿﻦ درﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ داﻧﺴﺖ. این تهدیدات علاوه بر بروز تنشهای اجتماعی، نا آرامی‌های سیاسی و مخاصمات خشونت‌آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین‌المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری‌های شخص دبیرکل و بررسی‌های هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌الملل شناخته شده است.