مقاله


کد مقاله : 139602111327255002886

عنوان مقاله : اولویت‌بندی ریسک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در کلان‌شهر تهران با روش فازی AHP و ارائه راهبردهای پیشگیری، کاهش اثرات و سازگاری

نشریه شماره : 21 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 468

فایل های مقاله : 288 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آزاده نوازی azadehnavazi@yahoo.com استاد دکترا
2 سمیرا نوازی samiranavazi@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

چكيده تشدید تغییرات اقلیمی در دنیا باعث بروز اثرهای جدی بر محیط زیست شهرها و وقوع خطرهای جبران‌ناپذیر می‌شود. پیش‌بینی‌ 10 ساله تغییرات پارامترهای اقلیمی در کلان‌شهر تهران که همواره با مشکلات روزافزون زیست‌محیطی مواجه است، حاکی از آن است که میزان دما و بارش تا سال 2021 با شیب بیشتری نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت که این تغییرات می‌توانند باعث بروز اثرها و ایجاد خطرهایی برای محیط زیست شهرها شوند. شناسایی اثرهای کنونی و آینده این تغییرات بر محیط زیست شهری می‌تواند به برنامه‌ریزی جهت کاهش ریسک‌ها و بهره‌مندی از فرصت‌ها بینجامد. در مطالعات قبلی مهم‌ترین ریسک‌های احتمالی تغییرات پارامترهای اقلیمی در شهر تهران شناسایی شده است و در این تحقیق تعداد 11 ریسک احتمالی متأثر از تغییرات دمایی و بارش در شهر تهران انتخاب شده و سپس با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی F-AHP به وزن‌دهی، رتبه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌ها پرداخته شده است. سپس راهبردهایی به‌منظور پیشگیری، کاهش ریسک‌ها و سازگاری با تغییرات پارامترهای اقلیمی جهت بکارگیری در برنامه‌ریزی‌های 5 ساله شهر تهران ارائه شده است. این راهبردها با استفاده از ابزارهای سوات و ماتریس داخلی و خارجی تدوین شده و سپس به ‌منظور کمی‌سازی استراتژی‌ها از ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، بهینه‌ترین راهبردها، گروه راهبردهای تدافعی می‌باشند.