مقاله


کد مقاله : 139605151221245003197

عنوان مقاله : تحلیل دریافت پیام‌های شبکه ماهواره‌ای نوروز: مطالعه موردی زنان کرد ایلامی

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 448

فایل های مقاله : 260 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید عبداللهیان habdolah@ut.ac.ir استاد دکترا
2 زهرا سهرابی zahrasohrabi98@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این مقاله به‌دنبال تحلیل نتایج مربوط به مطالعه انتقادی چگونگی دریافت زنان کرد ایلامی از مستندهای جنگی گروه پ.ک.ک. است که از شبکه ماهواره‌ای کرد زبان نوروز تی وی پخش می‌شود. مطالعه حاضر از سنت مطالعات فرهنگی پیروی کرده و چارچوب نظری آن بر اساس ترکیبی از نظریه انتقادی دریافت و نظریه‌های هویت قومی است. مسئله این مطالعه به برنامه‌های ماهواره‌ای قومی مربوط می‌شود که تلاش می‌کنند به مخاطبان گروه‌های قومی این نکته را منتقل سازند که از طریق این شبکه‌ها قادرند هویت قومی خویش را بازیابند. در این مقاله، از روش تحقیق کیفی و فن مصاحبه با گروه‌های کانونی با ۲۴ نمونه استفاده می‌کند، تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا در گفتمان برنامه‌های ماهواره‌ای، نقش زنان کرد ایلامی در بازسازی هویت قومی به‌عنوان تسهیل‌کننده است یا مقاومت‌کننده؟ برخی از یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که زنان مورد مطالعه، در بیشتر موارد با گفتمان مسلط متن، که همان گفتمان کردگرایی است، وارد گفتگو می‌شوند، ولی ایده‌هایی که در شبکه بازتاب می‌یابند را به شکل تخالفی رمزگشایی می‌کنند. این یافته‌ها مربوط به سال‌های 1390 تا 1392 است اما آنها را با مشاهدات خودمان در زمستان 1394 و سال 1395 مقایسه کردیم که نتایج آن در این مقاله منعکس می‌شود.