مقاله


کد مقاله : 1396051512315003196

عنوان مقاله : شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان: فراتحلیل پژوهش‌های پیشین

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 509

فایل های مقاله : 256 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدسعيد ذكايي saeed.zokaei@gmail.com استاد دکترا
2 محمد حسین حسنی mh_hasani@yahoo.com دانش آموخته دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

نگاه اجمالی به پژوهش‌های انجام شده در زمینه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، نشان‌دهنده نتایج متفاوت و در برخی موارد متناقض آنهاست که شناخت دلایل آن عمدتاً از طریق فراتحلیل مسیر است. بدین‌منظور، پس از پالایش اولیه مقالات، شانزده مقاله علمی ـ پژوهشی مرتبط به موضوع از طریق پایگاه اطلاعات علمی مگیران انتخاب و بر اساس معیار‌های مختلف، در سه سطح نظری، روش‌شناختی و نتیجه‌شناختی فراتحلیل شدند. تصویر کلی به‌دست آمده از فراتحلیل نشان داد که پژوهش‌های انجام شده به‌رغم داشتن نقاط قوت، متأثر از نقاط ضعف نظری و روش‌شناختی هستند که می‌تواند توضیحی بر تفاوت‌ها و تناقض‌های موجود در نتایج به‌دست آمده از این پژوهش‌ها باشد. پراکندگی و عدم انسجام در شاخص‌سازی سبک زندگی، تلقی متفاوت از مفهوم شبکه‌های اجتماعی مجازی، پس افتادگی روش‌شناسی نسبت به چهارچوب‌های نظری، کم توجهی به اعتبار ابزار، تعمیم نتایج به‌رغم استفاده از روش‌های نمونه‌گیری غیر احتمالی، ارزیابی تأثیر شبکه‌های اجتماعی به روش ذهنی و عدم آزمون فرضیه‌ها به تفکیک شاخص‌ها، از جمله نقاط ضعف قابل مشاهده در پژوهش‌های انجام شده هستند.