مقاله


کد مقاله : 139605151243315003198

عنوان مقاله : مفهوم‌سازی عوامل موفقیت شبکه‌های اجتماعی برخط از دیدگاه کاربری و سیاست‌گذاری: مطالعه تحلیلی

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 495

فایل های مقاله : 368 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضي نبي‌ميبدي nabi@students.irandoc.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 سیروس علیدوستی alidousti@irandoc.ac.ir دانشیار دکترا
3 مریم نظری enabling.consultant@gmail.com - دکترا

چکیده مقاله

فهم عوامل موفقیت شبکه‌های اجتماعی برخط از دیدگاه کاربران و سیاست‌گذاران که ذی‌نفعان کلیدی شبکه‌های اجتماعی هستند ‌می‌تواند چارچوب مفهومی لازم را برای طراحی شبکه‌های اجتماعی موفق‌تر شکل دهد. برای دست‌یابی به این دانش، پژوهش‌های مرتبط در موضوع عوامل تأثیرگذار بر موفقیت شبکه‌های اجتماعی، تحلیل و سپس 89 عامل استخراجی، دسته‌بندی، و مفهوم‌سازی شدند. بر این پایه، شبکه‌های اجتماعی شش مفهوم و کارکرد گوناگون و مکمل دارند و موفقیت آنها دستاورد توجه به عوامل گوناگون در این شش مفهوم است. از دیدگاه کاربری، شبکه‌های اجتماعی «پایگاهی برای شبکه‌سازی برخط»، «محیطی برای مشارکت»، و «ابزاری کمکی» هستند. از دیدگاه سیاست‌گذاری نیز این شبکه‌ها «اجتماع برخطی» از کاربران، «کسب‌وکاری» ارائه‌دهنده محصول و خدمت، و «شبکه‌های اطلاعاتی اجتماعی» مفهوم‌سازی شدند. نتایج این پژوهش، چارچوبی مفهومی درباره چیستی، چرایی و چگونگی موفقیت شبکه‌های اجتماعی برای سیاست‌گذاران آن از جمله بنیان‌گذاران، طراحان و مدیران فراهم می‌کند آن شبکه‌های اجتماعی موفق‌تری طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت کنند.