مقاله


کد مقاله : 139605151346565003203

عنوان مقاله : نقش شبکه‌های اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی (مطالعه موردی؛ دنبال‌کنندگان صفحه کتابدونی در شبکه اجتماعی اینستاگرام)

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 492

فایل های مقاله : 306 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد دادگران mohamad_dadgaran@yahoo.com استادیار دکترا
2 زهرا خرازی آذر raha_kharazi@iauec.ac.ir استادیار دکترا
3 فرحناز دبلشکی fdebleshki@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف این پ‍ژوهش، بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. داده‌های پژوهش به‌وسیله پرسشنامه که به‌صورت آنلاین در صفحه کتابدونی شبکه اجتماعی اینستاگرام برای پاسخگوی کاربران قرار‌گرفته، تهیه شده است. جامعه آماری شامل 418 نفر از دنبال‌کنندگان صفحه کتابدونی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها در نرم‌افزار SPSS وارد و کدگذاری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌های پژوهش حاکی‌ از آن است عضویت در صفحات مربوط به کتاب در اینستاگرام، باعث گرایش کاربران آنها به کتابخوانی می‌شود. اکثر پاسخگویان ابراز کرده‌اند معرفی و نقد کتاب جدید در اینستاگرام آنها را به خواندن آن ترغیب می‌کند. پاسخگویان برای مهم‌ترین فایده به‌اشتراک‌گذاری محتوای مربوط به کتاب در اینستاگرام ترویج کتابخوانی، تبادل‌نظر با افراد کتابخوان، اطلاع‌رسانی در حوزه کتاب، افزایش دانش و اطلاعات، تقویت مشارکت در جامعه و ارتباط گسترده را انتخاب کرده‌اند. بر اساس نتایج آزمون‌های آماری، بین محتوای صفحات مربوط به کتاب در اینستاگرام و گرایش کاربران به کتابخوانی رابطه وجود دارد. همچنین بین وجود صفحات مربوط به نهادهای فرهنگی و بزرگان فرهنگ در اینستاگرام و گرایش کاربران به کتابخوانی رابطه وجود دارد. این اولین پژوهش در زمینه نقش اینستاگرام بر ترویج مطالعه تا زمان انجام آن است و یافته‌های آن می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های نهاد‌های کتاب‌محور در کشور مورد استفاده قرار گیرد.