مقاله


کد مقاله : 139805225003672

عنوان مقاله : امکانات راهبردی و نتایج سیاسی اتخاذ رویکرد هرمنوتیکی در مواجهه ايران و غرب در عصر جهانی‌شدن

نشریه شماره : 30 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 485

فایل های مقاله : 637 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن رضائي جعفري mohsenrezaei66@yahoo.com - دانشجوی دکترا
2 علي علي‌حسيني a.alihosseini@ase.ui.ac.ir استادیار دکترا
3 عليرضا آقاحسيني a.aghahosseini@ase.ui.ac.ir دانشیار دکترا
4 محمدرضا دهشيري mohammadreza_dehshiri@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357، تقابل و چالش‏هاي فرهنگی و اجتماعی ايران با غرب به سطح نظام سیاسی مستقر منتقل شد. بر این اساس، جمهوري اسلامي ايران با فعال‌سازي راهبرد عدم تعهد در قبال قدرت‌هاي استعمارگر در سياست بين‌الملل و نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، ساخت جدیدی به سیاست خارجي خود بخشید. تحولات جهانی به‌خصوص پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد نظم جهانی جدیدی به وجود آورد که در اين نظم جهانی جدید، هزینه‏های پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به‌تدریج افزایش یافت. از آنجاکه تحليل‏هاي متفاوتی از آینده نظم جهانی شده که هر یک از آن‏ها مبانی نظری و تبعات راهبردی خود را داراست؛ پرسش اصلی این مقاله آن است که کدام تحليل از نظم جهانی در عین وفاداری به اهداف و آرمان‏هاي انقلاب اسلامی، مي‏تواند ما را به‌سوی تفاهم نسبي با غرب و کاهش هزینه‏های تقابل و تعارض كنوني رهنمون سازد؟ در پاسخ به اين پرسش و با بهره‏گيري از نظريه هرمنوتيك اين فرضيه مطرح ‌شده است كه تبیین نظم جهان بر اساس رویکرد نظری هرمنوتیک انتقادی، امکانات راهبردی مناسبی برای کاهش هزینه‏های نظام در عین حفظ ارزش‌های آرمانی انقلاب اسلامی را فراهم می‏سازد. يافته‏هاي اين پژوهش كه با روش توصيفي- تحليلي به تجزیه‌وتحلیل مباحث پرداخته است، نشان می‏دهد اتخاذ رویکرد معرفتی هرمنوتیک رهایی‏بخش امکان تدوین سیاست‌های راهبردی هماهنگ در حوزه‌های مختلف چالش‏های ميان ایران و غرب، راه برون‏رفت مناسبی برای مسئله یادشده است.