مقاله


کد مقاله : 139805275003718

عنوان مقاله : تبیین ارتباط میان اقناع رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی- مورد کاوی اینستاگرام

نشریه شماره : 29 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 441

فایل های مقاله : 797 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا آل‌قیس alireza.alegheis@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سیدمحمد دادگران dadgaran@yahoo.com دانشیار -
3 محمدرضا رسولی moh.rasouli@yahoo.com دانشیار -

چکیده مقاله

شبکه‌های اجتماعي به محلي براي حضور اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و مكان تبادل آرا و افكار و تأمين نيازهاي متناسب با زندگي اجتماعي ايشان تبديل شده‌اند. علاوه‌‌بر اينکه مرجع تأمين بسياري از نيازهاي فرهنگي و اجتماعي اعضاي خود هستند، اين امكان را براي اعضا فراهم می‌کنند كه هم‌زمان با انجام ديگر فعالیت‌های اجتماعي از طريق رايانه يا تلفن همراه، فعاليت خود را در اين جوامع مجازي نيز پيگيري كنند. از سوی دیگر برای این‌که یک رسانه بتواند تأثیرات ژرف بر مخاطب خود بگذارد باید به تکنیک‌های اغنایی دست یازد. پس از اقناع‌شدن مخاطب قاعدتاً نحوه نگرش و بینش وی تغییر یافته و سبک زندگی و رفتاری کسی را تقلید می‌کند که وی را اقناع کرده است. پس رسانه می‌تواند معبری برای اقناع باشد یا خود سبک خاصی از زندگی را ترویج دهد. این مقاله در پی آن است که مؤلفه‌های شبکه اجتماعی را با توجه به تعاریف بین‌المللی و مورد وثوق، استخراج كرده و به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که ارتباط میان اقناع رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی مخاطبان خود چگونه است. در این پژوهش که با روش توصیف، تبیین و تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده، مشخص می‌شود که اقناع رسانه‌ای که توسط شبکه اجتماعی انجام می‌گردد ممکن است باعث تغییراتی در سبک زندگی کاربران شود.