مقاله


کد مقاله : 139805275003722

عنوان مقاله : ارائه الگوی جاری عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق شبکه‌های اجتماعی: سنتزپژوهی

نشریه شماره : 29 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 459

فایل های مقاله : 809 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میثم غلام‌پور meysam.gholampoor@birjand.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدعلی رستمی‌نژاد marostami@birjand.ac.ir استادیار دکترا
3 محمداکبری بورنگ akbaryborng2003@birjand.ac.ir استادیار دکترا
4 سیما قرآنی سیرجانی Simaghorani@birjand.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی در میان جوانان به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. در این میان استفاده از این شبکه‏ها در امر آموزش کمی مورد غفلت قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آموزش‏ از طریق شبکه‏های اجتماعی است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش، متشکل از 723 مقاله درباره استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آموزش است که بین سال‌های 2018-2007 در مجلات علمی یا کنفرانس‌های معتبر ارائه شده‌اند. نمونه پژوهش شامل 43 مقاله است که به‌صورت هدفمند جمع‌آوری شده‌اند و بر اساس پایش موضوعی، داده‏ها انتخاب شدند. داده‏های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده‏اند. بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‏ها، عوامل کلیدی موفقیت شبکه‏های اجتماعی در امر آموزش در 4 بُعد، 9 عامل و 41 مقوله طبقه‌بندی شدند. این ابعاد شامل بُعد ساختاری (مشتمل بر عوامل سازمانی و کیفیت شبکه‏ها)؛ بُعد سیستم‏های مدیریتی (مشتمل بر عوامل سیستم مدیریت یادگیری، مدیریت محتوا و مدیریت شبکه)؛ بُعد رفتاری (مشتمل بر عوامل یادگیرنده و یاددهنده) و ُبعد زمینه‏ای (مشتمل بر عوامل فناوری و فرهنگی) می‏باشند. در پایان، الگوی جاری عوامل موفقیت آموزش از طریق شبکه‏های اجتماعی با توجه به پژوهش‏های موجود ترسیم شده است.