مقاله


کد مقاله : 139805275003742

عنوان مقاله : رفتارهاي پرخطر دانشجويان و تأملي بر پزشكي‌ شدن آن

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 370

فایل های مقاله : 1/28 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آمنه صديقيان بيدگلي sedighian@iscs.ac.ir استادیار دکترا
2 ارمغان مهمدي mohmedeearmaghan@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در دهه‎هاي اخير، شاهد افزايش جمعيت دانشجويان بوده‎ايم. بااينكه اين جمعيت جوان نقش مهمي در توسعه‎ي كشور به عهده دارد، اما شيوع رفتارهاي پرخطر و كج‌‎روي‌‎هاي اجتماعي در ميان آنها برابر با هدر رفتن پتانسيل‎هاي خلاق و سازنده‎ جامعه است كه جبران عوارض نامطلوبش نيازمند سرمايه‎گذاري‎هاي فراواني است. پژوهش حاضر به دنبال شناسايي فراواني، تأكيدات جغرافيايي و نقد تحليل‎هاي پزشكي بر رفتارهاي پرخطر شامل مصرف سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخدر در بين دانشجويان داخل ايران است. روش مورداستفاده، مرور نظام‎مند پژوهش‎هاي در دسترس در اين خصوص در بازه‎ي زماني (1395-1370) با جستجوي الكترونيكي در پايگاه‎هاي اطلاعاتي بوده كه با دو عامل محدودكننده نمونه دانشجويي و كمي بودن مطالعه، مورد گزينش قرار گرفته‎اند. درنهايت 49 پژوهش وارد تحليل شده و روند رو به افزايش اين‌‎گونه رفتارها را در بين دانشجويان نشان داده‎اند. همچنين اين مسائل در استان‌‎هاي خراسان جنوبي، كرمانشاه، كرمان، خوزستان، تهران، گلستان، مازندران، سمنان و همدان نسبت به ديگر استان‌‎ها شيوع بيشتري داشته‎اند. متأسفانه باوجوداينكه مصرف سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخدر در بين دانشجويان، مسائلي اجتماعي بوده اما 24 مورد از پژوهش‎ها رويكردي پزشكي داشته‎اند و شاهد كمبود تبيين‎هاي جامعه‌‎شناختي در اين حوزه بوده‎ايم. همچنين لازم است تمركز مداخلات پيشگيرانه يا درماني جامعه‌‎شناختي و حتي روان‌‎شناسانه و پزشكي بر روي استان‌‎هايي كه مصرف آنها بالاست، قرار گيرد تا شاهد كاهش‎ ريشه‎اي اين مسائل در بين دانشجويان باشيم.