مقاله


کد مقاله : 139805275003744

عنوان مقاله : مطالعه تطبيقي‌- تاريخي تأثير افزايش جمعيت بر وضعيت اقتصادي كشورها

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 369

فایل های مقاله : 0/98 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود عالمي نيسي masood_alami@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

يكي از گزاره‌هاي مشهور در محافل عمومي و علمي كشور اين است كه افزايش جمعيت موجب فقر مردم و بدتر‌شدن وضعيت معيشتي آنها خواهد شد، زيرا امكانات و منابع ميان تعداد بيشتري از انسان‌ها تقسيم خواهد شد. در اين مقاله، ضمن واكاوي نظريه‌هاي موافق و مخالف، به بررسي تطبيقي كشورهاي مختلف دنيا از نظر رابطه ميزان جمعيت و وضعيت اقتصادي خواهيم پرداخت. اين پژوهش از طريق تحليل ثانويه داده‌هاي منتشر‌شده كشورها صورت مي‎گيرد. درنهایت مبتني‌بر اين تحليل تجربي سعي خواهد شد تا صحت‌وسقم گزاره بالا نشان داده شود.