مقاله


کد مقاله : 139805275003749

عنوان مقاله : فهم معنايي زنان از مدرنيزاسيون در جامعه محلي (مورد مطالعه: استان لرستان)

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 349

فایل های مقاله : 1/09 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سامان يوسفوند samanyousefvand68@gmail.com - دکترا
2 علي انتظاري ali@entezari.ir دانشیار -
3 زينب مرادي‎نژاد zienabmoradi@gmail.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه زنان از فرايند مدرنيزاسيون در جامعه محلي، بر آن است كه با اتخاذ رويكرد بازانديشانه جايگاه و شأن زنان را در فرازوفرودهاي مدرنيزاسيون نشان دهد. بر همين اساس از پارادايم تفسيري و رويكرد تحليل نظريه زمينه‎اي و ابزارهاي گردآوري اطلاعات روش تحقيق كيفي (مصاحبه نيمه‎ساخته يافته و بحث گروهي) بهره گرفته است. يافته‌‎هاي تحقيق حاكي از آن است که فرآيند مدرنيزاسيون در جامعه محلي تابعي از الگوي نوسازي نامتعادل و آلاكلنگي است؛ به‌‎گونه‌‎اي كه مي‌‎توان مهم‌‎ترين پيامد آن را، نامتوازني نتايج، شكست و يا بدفرجامي پروژه مدرنيزاسيون در جامعه محلي دانست. زيرا تاكنون ايدئولوژي‌‎هاي غالب بر مدرنيزاسيون، وضعيت تعادلي را به وجود نياورده‌‎اند و نوعي كنش‌‎هاي متعارض‌پذيرندگي و طرد كنندگي را در پي داشته است. همچنین گونه‎هاي شناسايي شده نيازهاي زنان محلي در این مطالعه در سه دسته تصورات ازدواج‎گرا، خانواده‎گرا و معيشت‎گرا مقوله‎بندي شده‎اند كه مبتني بر ارزش‎هاي مادي- معيشتي هستند. علاوه بر اين، اينكه روايت غالب جامعه محلي حاكي از آن است كه جنبش‌‎ها و تلاش‌‎هاي حمايتي، مطالبه‌‎جويانه و بعضاً ستيزه‌‎جويانه زنان در جامعه به‌‌‎رغم دستاوردهايي كه براي گروه‌‎هاي خاص (طبقه متوسط و روبه بالا) داشته است؛ اما چندان مورد رضايت و متناسب با نيازهاي قشر ضعيف و فرودست جامعه نيست؛ زيرا اين نوع پيگيري‌‎ها را نه‎تنها در راستاي طرح مطالبات واقعي جامعه زنان نمي‌‎دانند؛ بلكه قائل به بزرگ شدن واقعيت‌‎هاي مجازي و مطالبات غير اولويت‌‎دار گروهي از زنان داراي رسانه هستند كه اين مسئله خود حاكي از آن است كه سناريوهاي دنياي مشترك زنان، اساساً به لحاظ تئوريك و سياسي قوم‌مدارانِ، امپرياليستي و ذات‌‎انگارانه هستند.