مقاله


کد مقاله : 139806025003786

عنوان مقاله : مؤلفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي شادي

کلمات کلیدی : شادی ، توسعه ، فرهنگ

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 331

فایل های مقاله : 598 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نعمت الله فاضلی Nfazeli@hotmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از علل گسترش افسردگی‌ها و ناشادی‌ها در جامعه امروز، نداشتن شناخت نظری درست از شادی است. لذا از گام‌های ضروری برای گسترش شادی، داشتن «دیدگاه نظری مناسب» در این زمینه است. هدف این مقاله، ارائه دیدگاهی فرهنگی درباره شادی و دست یافتن به شناختی نظری از شادی برای توسعه و گسترش آن در جامعه است. نگارنده معتقد است شادی اگرچه برداشت و تلقی یا احساس خوب «افراد» از زندگی است، اما این احساس فردی بیشتر «برساخته اجتماعی و فرهنگی» است تا «برساخته روانی، زیستی، عاطفی یا فردی». از این‌رو به نظریه یا دیدگاهی اجتماعی و فرهنگی برای تبیین و شناخت شادی نیاز داریم. این مقاله کوشش می‌کند با «رویکردی بین رشته‌ای» به کمک مفهوم «عادت‌واره» پی‌یر بوردیو، و مفهوم «فرهنگ شادی»، شادی را به‌مثابه نوعی «برساخته اجتماعی و فرهنگی»، ویژگی‌ها و عوامل تأثیرگذار بر آن و گونه‌های آن توضیح دهد. در نهایت با توجه به نظریه یا دیدگاه فرهنگ شادی، برخی راهبردهای توسعه شادی در جامعه را پیشنهاد می‌کنیم