مقاله


کد مقاله : 139806025003794

عنوان مقاله : طراحی مفاهیم فرهنگ صلح‌ساز ورزش در توسعه روابط بین‌الملل (مطالعه موردی طرح ویو «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» ریاست جمهور ایران)

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 359

فایل های مقاله : 511 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی شریعتی فیض‌آبادی mahdishariati@ut.ac.ir - دکترا
2 مازیار ناظمی‌ maziar_nazemi@yahoo.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مفاهیم فرهنگ صلح‌ساز ورزش در توسعه روابط بین‌الملل است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی تحلیل محتوا است که با استخراج مفاهیم مرتبط با صلح و ورزش بین‌الملل به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد از میان پدیده‌های مختلف، ورزش به‌عنوان یکی از مصادیق بارز صلح‌جویی در هزاره سوم توانسته‌ جایگاه ویژه‌ای در میان برنامه‌های صلح‌جویانه کشورهای در حال توسعه ـ بریک (برزیل، چین، روسیه، هند و آفریقای جنوبی) ـ ایفا و این کشورها از ورزش به‌عنوان اهرم و ابزاری برای بیان خواسته‌های خود از جامعه جهانی استفاده کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با مطرح کردن طرح ویو در سال 2013 در مجمع عمومی سازمان ملل، می‌تواند از ظرفیت ورزش ملی به‌منظور تحقق آرمان و اهداف خود در عرصه بین‌الملل استفاده کند. همچنین یافته‌ها نشان داد 34 مفهوم پرتکرار در حوزه ورزش می‌تواند نقش تبیینی در ایجاد مفهوم فرهنگ صلح‌ساز داشته باشد. در میان این گویه‌ها «جایگزینی ورزش به جای جنگ و دیپلماسی نظامی و ایجاد دوستی بین‌المللی» پرتکرارترین گویه بود.