مقاله


کد مقاله : 139806025003797

عنوان مقاله : شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و پیش‌ران‌های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین‌پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از روش میک مک

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 332

فایل های مقاله : 680 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید علی داودی da67@yahoo.com - -
2 نورمحمد یعقوبی nm.yaghoubi@gmail.com استاد دکترا
3 بدارالدین یزدانی اورعی b.m.yazdani@gmail.com دانشیار دکترا
4 عبدالمجید ایمانی imani@mgmt.usb.ac.ir - -

چکیده مقاله

با شکل‌گیری دانش آینده‌نگاری، صاحبنظران تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود، زمینه توسعه و ارتقای توان برنامه‌ریزی راهبردی را در ابعاد مختلف فراهم کنند. در این پژوهش که با هدف شناسایی عوامل و پیشران‌های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین‌پروری در نظام آموزش عالی با رویکرد پژوهشی آمیخته (کمی و کیفی) انجام گرفته، 91 مؤلفه استخراج شده است. همچنین به روش تحلیل محتوای جهت‌دار و تلخیصی تجزیه و تحلیل و با استفاده از تکنیک دلفی، 15 مؤلفه‌ای که بیشترین همخوانی را داشته، استخراج شده است. سپس با استفاده از تکنیک‌ تحلیل اثرات متقاطع در آینده‌پژوهی و با استفاده از نرم افزار میک ‌مک، مؤلفه‌های استخراج شده، تجزیه و تحلیل و ضمن بررسی و تبیین ارتباط، پیشران‌ها در قالب چند متغیر دسته‌بندی شدند و در انتها براساس نتایج حاصله و اولویت‌بندی صورت گرفته، راهکارهای اجرایی جهت نهادینه کردن فرآیند استعدادیابی و جانشین‌پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.