مقاله


کد مقاله : 139806025003803

عنوان مقاله : کارآفرینی در قرآن و احادیث و نقش دانشگاه در پرورش کارآفرینان با روحیه اسلامی

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 345

فایل های مقاله : 508 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بنت الهدی ایزدی Izadi.hoda@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 کورش رضایی مقدم rezaei@shirazu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در جامعه‌ای که دارای بافت دینی است، می‌توان از آموزه‌های دین در کارآفرینی بهره گرفت. چراکه رویکرد جامع به کارآفرینی با در نظر گرفتن دین، می‌تواند تکمیل‌کننده تئوری و عمل کارآفرینی باشد. هدف این تحقیق، که با استفاده از تلفیق روش مصاحبه با مطلعین مذهبی و روش هرمنوتیک صورت پذیرفته، شناخت کارآفرین و کارآفرینی با تشریح مؤلفه‌های آن بر مبنای آیات قرانی و احادیث اسلامی و راهکارهای پرورش چنین کارآفرینانی در دانشگاه است. براساس با نتایج، کارآفرین فردی نیک‌کردار است که با تقویت ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه در خود با توجه به معارف آسمانی و بهره‌گیری از قوه تعقل و تفکر در آیات و روایات اسلامی، فعالیتی را آغاز می‌کند که همواره با رضایت خداوند و شوق و میل باطنی نسبت به آن فعالیت همراه است. او از قوه نبوغ و خلاقیت خود استفاده نموده تا به سود حاصل از فعالیت خود دست یابد و موجب توسعه منطقه یا کشور خود شده و همواره با رعایت اعتدال، این فعالیت را با حفظ محیط‌زیست ادامه می‌دهد. دانشگاه به‌منظور پرورش چنین کارآفرینی می‌تواند از چهار راهبرد دینی ـ فرهنگی، سازمانی، آموزشی ـ مشاوره‌ای و پژوهشی استفاده کند. در پایان با توجه به نتایج، مدل مفهومی پرورش کارآفرین در دانشگاه با چشم‌انداز اسلامی ارائه ‌شده است