مقاله


کد مقاله : 139806025003804

عنوان مقاله : بررسی شکل‌گیری روانشناسی خشونت در قالب داعش

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 331

فایل های مقاله : 389 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن دیانت mdianat.pn@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

رشد گروه‌های تروریستی در سال‌های گذشته در منطقه خاورمیانه، نشان‌دهنده فصل جدیدی از مسائل امنیتی در منطقه است. گسترش سریع گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه بیانگر این نکته است که حرکت‌های تروریستی دیگر در قالب سنتی صورت نگرفته و سیستم جهانی شدن در قالب ساختار ارتباطاتی و رسانه‌ای باعث گستردگی و توسعه آن در سطح منطقه و جهان گردیده است. همچنین عوامل روانشناختی تأثیرات مهمی در گرایش توده‌های سنی عراق و سوریه و دیگر نقاط جهان به داعش داشته و مطالعه آن از اهمیت بسزایی برخودار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی زمینه‌های روانشناختی گسترش و جذب افراد به گروه تروریستی داعش است. فرضیه پژوهش این است که احساس سرخوردگی ناشی از تبعیض اجتماعی، اداری و سیاسی عامل اصلی در گرایش به داعش است. پژوهش حاضر با استفاده روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از متون معتبر به این نتیجه دست یافته است که مسلمانان سنی مذهب برای کسب تشخص از یک سو و مبارزه با هویت پایمال‌شده و حس خفت گروهی از سوی دیگر، روش خشونت کور داعشی را بر مبارزات مدنی و عاری از خشونت ترجیح دهند. همچنین در این مقاله همچنین به تفصیل به روش‌های تبلیغاتی و پروپگاندای داعش برای جذب نیرو و روش‌های جنگ روانی مورد استفاده این گروه اشاره شده است. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد داعش در میان گروه‌های رادیکال تروریستی مذهبی، استفاده رسانه‌ای و سازمان‌یافته از زنان در فعالیت‌های تبلیغاتی برای جذب عضو جدید است