مقاله


کد مقاله : 139806025003806

عنوان مقاله : بازنمایی گفتمان اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی (بررسی و تحلیل نحوه بازنمایی گفتمان اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری)

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 347

فایل های مقاله : 759 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احسان پوري ehsanpoory@gmail.com استادیار دکترا
2 زهرا جعفری sara.jafaari@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از موانع توسعه مفهومی ‌اقتصاد مقاومتی، برداشت‌های اولیه متفاوت در میان لایه‌های مختلف فرهیختگان از جمله اصحاب رسانه نسبت به ابعاد اقتصاد مقاومتی است. این موضوع نشان می‌دهد که فرآیند تبیین اقتصاد مقاومتی به طور خاص برای فرهیختگان و به طور عام برای عموم طی نشده است. رسانه‌ها گستره‌ای از اهداف را دنبال می‌کنند که ناآگاهی از آنها، افراد را تأثیرپذیرتر می‌سازد. رسانه‌ها ابزاری هستند که مردم به مدد آنها ساختارها و حوادث جامعه را شناسایی و تفسیر می‌کنند. در همین راستا، کارکرد رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های مجازی، برجسته‌سازی و بازنمایی گفتمان‌های شکل‌گرفته در نظام اجتماعی است. از این جهت، بررسی و تحلیل نحوه بازنمایی مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی از سوی رسانه‌ها، به‌ویژه در فضای مجازی با توجه به وسعت گستره انتشار، سرعت اطلاع‌رسانی و فراگیری ضرورت و اهمیت فراوانی دارد. همچنین فهم و شناخت رویکرد نخبگان نسبت به اقتصاد مقاومتی از منظر همراهی با گفتمان رسمی به‌منظور پیشبرد و تحقق شاخص‌های اصلی اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت زیادی است. در این پژوهش با بررسی نحوه بازنمایی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری، ابعاد نظری اقتصاد مقاومتی و اثربخشی رسانه‌ها در بازنمایی گفتمان‌ اقتصاد مقاومتی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل یافته‌های این پژوهش بیانگر این مسئله است که تفسیرها و تحلیل‌هایی که درباره واقعیت اقتصاد مقاومتی در رسانه‌ها ارائه می‌شود، گاهی بر گستره پیچیدگی‌های برداشتی نسبت به ماهیت واقعی مفهوم اصلی و مفاهیم فرعی اقتصاد مقاومتی افزوده و زمینه بهبود نگرش نسبت به تعریف دقیق، اهمیت و جایگاه اقتصاد مقاومتی را دشوار ساخته است. از این رو به نظر می‌رسد فرآیند تبیین اقتصاد مقاومتی از سوی عوامل متعدد ساخت گفتمان باید ساده‌سازی شود تا زمینه درک مفهوم دقیق موضوع و پذیرش اجتماعی آن فراهم شود. همچنین رسانه‌ها در فضای مجازی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با اقتصاد مقاومتی را بیشتر مورد مداقه قرارداده‌اند. از سوی دیگر، به تناسب زمانی و بسته به موضوعات مطرح شده در جریان‌های رسانه‌ای کشور، همسویی یا عدم همسویی نهادهای ذی‌ربط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در رسانه‌ها برجسته‌سازی شده است